عدم پرداخت دیه مقرر از جانب دادگاه

سلام اگر کسی در یک دعوا کسی را کتک زده باشد اما طرف صدمه جدی ندیده ولی شکایت کرده و درخواست دیه و ان شخص ام به دلیل نداشتن دیه مدتیست تحت تعقیب است و فراری اگر دردام قانون بیافتد چع اتفاقی می افتد و این فرار ایا روی مجازات او تاثیر میگذارد؟

03 خرداد 1401 16

سلام اگر توان پرداخت مبلغ دیه را نداشته باشید می توانید درخواست اعسار از پرداخت دیه مطرح و به صورت تقسیط دیه را پرداخت نمایید و متواری بودن شما هیچ کمکی به شما نخواهد کرد .

موفق و موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی