تاثیر گواهی پزشکی در غیبت از زندان

سلام من زندانی رای باز هستم که از اواخر اسفند مبتلا به کویر ۱۹ و چون هزینه بستری شدن را تداشتم تو خونه موندم بعد حدود۲۴روز مجدد آزمایشم مثبت شد تا میخواستم سوال کنم آیا آزمایشها و وضعیت درمانیم این غیبتی که کردم را موجه میکنه

03 خرداد 1401 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی