عدم پیگیری شاکی ضرب وجرح

با همخونه ضرب و جرح کردیم شکایت متقابل کردیم نامه پزشک قانونی هم داریم الان 8 ماه طرف مقابل نه پیگیری کرده نه دادگاه امده نه جواب تلفن میده چی میشه در آخر؟

04 خرداد 1401 16

سلام. صرب وجرح جرمی است دو جنبه دارد جنبه خصوصی وجنبه عمومی اگر علیرغم ابلاغات حاضر نشود ودفاعی نکند خوب جلسات رسیدگی بدون حضور ایشون درجریان ودر نهایت حکم صادر می‌شود ودر صورت اثبات جرم. مجازات تعیین که در نهایت به پرداخت دیه واز باب جنبه عمومی جرم حبس یا جزای نقدی درنظر گرفته می‌شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی