اطلاع از جریان و روند دادرسی

سلام حدود چهار ماه پیش اقایی از دست من شکایت کرد ب جرمی که روحمم خبر دار نبود که بنده با چهار نفر ناشناس ایشان را را کتک زدیم و مبلغ 800هزار تومن و گوشی موبایل ایشان را دزدیده ایم بنا ب اجازه قاضی پرونده چندین بار از من و خانواده ام بازجویی کردن ب لیست تماس های گوشی بنده دسترسی پیدا کردن و ابرو منو جلو مخاطبینم بردن که ایشان چرا با شما صحبت کرده و در مورد چی صحبت کرده؟ حالا تقریبا یک ماهی است که هیچ خبری نیست من ب شدت ناراحتم و میخوام ادای حیثیت کنم،از کجا بفهمم که محکومم نکردن و باید چه کاری انجام بدم؟متشکرم

04 خرداد 1401 12

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی