انکار کردن جرم

سلام ببخشید در صورتی که متهم به جرمش اقرار نکند و مدام انکار کند تکلیف چه خواهد شد و چگونه رسیدگی می کنند؟

11 خرداد 1399 69

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی