محاسبه مهریه به نرخ روز

سلام سال ۱۳۴۲ مهریه ۲۶۰۰۰هزار تومان الان چغدر میشود؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
ممنونم عالی بود
23 خرداد 1401 26
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی