شرکای ملک مشاعی

چنانچه یکی از شرکای مشاعی ملکی را توسط اداره ثبت تفکیک یا افراز می شود در خارج از کشور به سر برده و از محل سکونت یا کار او اطلاعی در دسترس نباشد آیا می‌توان برای دعوت او به جلسات رسیدگی به اعتراض یا تفکیک از مقررات آیین دادرسی مدنی طبق ماده 100 این قانون استفاده کرد ؟

14 خرداد 1399 57

با سلام
ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به اصحاب دعوی و جریان دادرسی در محاکم است در مورد مسائل مربوط به افراز املاک که در ادارات ثبت جریان دارد نمی‌توان از این ماده استفاده نمود به طریقه ابلاغ تصمیمات مسئولین ثبتی در ماده شش آیین‌نامه قانونی اخراج و فروش املاک مشاع مصوب سال 1358 وزارت دادگستری و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا تعیین گردیده است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی