پول رهن در اجاره نامه

سلام. من موجر هستم. مستأجری دارم که یکسال در خانه من سکونت کرده. برای سال جدید یک اجاره نامه جدید با مبلغ اجاره جدید و رهن قبلی نوشتیم. منتها در اجاره نامه جدید ذکر شده مبلغ قرض الحسنه (رهن) فی المجلس به موجر پرداخت گردیده. اجاره نامه قبلی را از دست مستاجر نگرفتم. سوال من اینست که آیا سال بعد موقع تخلیه، مستاجر من می تواند ادعای قانونی دو برابر پول رهن را بکند؟

15 خرداد 1399 56

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی