الزام خرید جهت حق ارتفاق

جسارتا با شکایت الان که الزام به تحویل راه عبوری ملک هست فرق می‌کنه؟ چون طرف گفته باید چهار متر زمین کوچه برادرم را بخرید تا من چهار متر کوچه بدم یعنی ما مجبوریم چهار متر در تقریباً سی متر زمین برادرش رو بخریم یا نه؟

02 تیر 1401 13

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی