آزادی بعد از زندان باز

سلام .برای شوهرم نامه رای باز از قاضی اجرای احکام گرفتیم وبه ندامتگاه تحویل دادیم وثبت شد .میخواستم بدونم که آزاد میشه چهارشنبه ۱ تیر تحویل دادیم

02 تیر 1401 15

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی