یک سفته دارم ۲۵۵۰۰ واسه پارسال از تاریخ که باید پرداخت میشد یکسال گذشته امروز فردام کرده برگشت بزنم چی میشه

سلام یک سفته دارم ۲۵۵۰۰ واسه پارسال از تاریخ که باید پرداخت میشد یکسال گذشته امروز فردام کرده برگشت بزنم چی میشه چه اتفاقی برای اون میفته من دادم بهش خرید فروش گوشی کنه یکسال هست گذشته سود هم ما ندیدیم لطفا بگین چکار کنم

02 تیر 1401 8

سلام کاربر محترم .سوالتان اصلا واضح مطرح نمی کنید شما دارنده سفته اگر هستید می توانید برگشت ودادخواست مطالبه وجه دهیداین که نتیجه چه میشود بستگی به دفاعیات خواهان وخوانده ومستندات دارد اگر منظور شما این است که به ایشان سرمایه داده اید تا باان کار وسود ان رابین خود تقسیم کنید وبه نوعی شراکت درکار داشته اید که باید بین خود قراردادی داشته ومفاد قرارداد اهمیت دارداگر درقبال این شراکت سفته به عنوان ضمانت گرفته اید خوب می توانید سفته را اجرا بگذاریداما طرف مقابلتان می تواند در باب دفاع اعلام کند تضمینی بوده ومستنداتی شاید ارایه کند مبنی براینکه کار شراکت به نحو احسن انجام شده یااینکه در حال انجام ولی در بحبوحه مشکلاتی ایجاد که خارج از اختیار او بوده و....بهرحال شما امکان پیگیری وطرح دعوا را دارید اما گفتم نتیجه اینکه چه بگذرد وچه حکمی صادر شود بستگی به ادعاها دفاعیات ومستندات شما دارد منشاصدور سفته اگر بابت ضمانت حسن انجام کار بوده باید ثابت شود کار به درستی انجام نشده لذا سفته اجرا گذارده شده است .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی