تصادف با موتور و فرار از صحنه

سلام ببخشید یک سوال داشتم من امروز با یه موتوری تصادف کردم انقد ترسیده بودم رفتم واینستادم ولی دیدم راننده موتوری بلند شد و حالش خوب بود و اینکه مقصر تصادف هم موتوری بود امکان داره بره شکایت کنه و برای من دردسر ساز بشه بخاطر اینکه صحنه تصادف رو ترک کردم؟

03 تیر 1401 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی