سند ملکی

بنده زمینی را خریداری کرده ام و بعد از درخواست سند متوجه این موضوع شدم که متراژ قولنامه با سند صادره شده متفاوت است! چه اقدامی می توانم انجام دهم؟

22 خرداد 1399 49

با عرض سلام خدمت شما کاربر گرامی
طبق ماده 355 قانون مدنی که بیان کرده است اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده وبعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آنرا فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیادی یا نقیصه تراضی نمایند. شما میتوانید به عنوان فسخ معامله و یا دریافت ثمن معامله نسبت به کم بودن متراژ ملک اقدام کنید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی