رضایت بیمار باتوجه به ماده ۱۵۸ قانون مجازات

با سلام.بر اساس بند ج ماده ی ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی جهت درمان بیمار توسط پزشک,در موارد فوری اخذ رضایت برای پزشک ضروری نیست.حال اگر پزشک برای (یک اقدام درمانی)از ولی بیمار رضایت گرفته باشد میتوان نتیجه گرفت که (آن اقدام درمانی)جز موارد اورژانسی و فوری نبوده است؟

05 تیر 1401 34

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی