مجازات ضرب و جرح با سابقه کیفری

سلام مجازات کسی که از اعتیاد و سابقه زندان دارد و از کمپ فرار کرده و پدر و مادر خود را ضرب و شتم قرار داده حکم چیست

05 تیر 1401 35

با سلام
اعتیاد به خودی خود جرم نیست.از کمپ فرار کردن هم به تنهایی جرم نیست.
سابقه چه جرمی را دارند؟مجازاتشان چه بوده؟
آیا مجازات جرم قبلی معلق شده بود؟آیا در دوران تعلیق مجددا مرتکب جرم شده اند؟
مجازات ضرب و جرح، دیه و حبس می باشد.اگر در دوران تعلیق مرتکب جرم شوند و حکم قطعی شود مجازات جرم اول باز میگردد. مجازات جرم دوم هم اشد است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی