دعوای موجر و مستاجر در اجور معوقه

سلام قرارداد اجاره برای کارخانه بعنوان موجر ثبت کردم و مستاجر مورد اجاره تحویل گرفت و قرارداد چهارساله عنوان می‌گردد و سال اول با مبلغ معینی به اتمام می‌رسد و سال‌های بعد در قرار توافق می‌شود طبق کارشناسی املاک منطقه و توافق طرفین تعیین گردد مقرر شد چک های اجاره ماهیانه رو به موجر تسلیم نماییدمتاسفانه دو ماه که مستاجر پاسخگو نمیباشد و اظهانامه ای هم ارسال کردم آیا درصورت شکایت در دادگاه و عدم اجرای تعهدات حکم تخلیه گرفت؟

10 تیر 1401 26

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی