تقسیم سهم الارث بین فرزندان وسایر وراث

یکی از اقوام ما پدرش سال ۸۶فوت میشه ونامداریش دوتا دختر کوچیک داشت ک صغیربودن وقیوم اون دوتا دختر شد و پسر شوهر این اقای ک فوت شدند ۱۸ سال داشتند و موقع انحصار ورثه بود و هرچیزی ک باباش داشت تقسیم شده بود البته هیچ مالی نداشت همون پول های حساب بانکی تقسیم شد بین همه زن دوتا دختر و پسر ومادراون اقای ک فوت شدند الان پسره میگه من ارث میخوام دوباره و میخوام شکایت کنم ایا واقعا میتونه این کارو کنه و ادعای ارث کنه مجدد چون یه باز تو انحصاروراثت گرفت هرچی ک بود الان دیگ اون مردی ک فوت شده هیچی نداره چی میخواد بگیره؟ میتونه از نامادریش شکایت کنه؟؟؟

11 تیر 1401 13

سلام ودرود،وراث مرد،فرزندان ووالدین وهمسر هستند وهریک به مقدار قانون ارث سهم میبرند باتوجه به اینکه پسر هنگام فوت،۱۸ساله بوده وسهم الارث را دریافت کرده،نمیتواند ادعایی کند،مگرآنکه ثابت کند که پدر،دارایی داشته وسهم ایشان در تقسیم ارث لحاظ نشده

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی