برای طلاق توافقی که هر دو طرف با هم رفتن دفتر قضایی اسم نوشتن،اگر مرد بخاطر اینکه زن چندین بار قهر کرده و. عدم تمکین داشته میتونه بعد از درخواست طلاق بره و گواهی عدم تمکین بگیره؟که نفقه به زن تعلق نگیره؟

سلام،ببخشید برای طلاق توافقی که هر دو طرف با هم رفتن دفتر قضایی اسم نوشتن،اگر مرد بخاطر اینکه زن چندین بار قهر کرده و. عدم تمکین داشته میتونه بعد از درخواست طلاق بره و گواهی عدم تمکین بگیره؟که نفقه به زن تعلق نگیره؟

11 تیر 1401 23

سلام .بله .طلاق توافقی یکی از انواع طلاق هاست که در آن طرفین اصولا در خصوص حقوق مالی و غیر مالی به توافق رسیده اند . اما اگر هر یک از آن ها قبل از صدور حکم عدم امکان سازش از طلاق پشیمان شود ، حکم طلاق صادر نخواهد شد .لذا اصلا می توانید در جلسات حضور نیابیدیااینکه توافقات شما براین موضوع باشد که طلاق می دهید به شرطی که نفقه ومهریه اش را ببخشد اگر زن توافق نکرد شما می توانید بدوا اظهارنامه تمکین دهید چنانچه افاقهنکرد دادخواست تمکین دهید ودر صورت اثبات زن ناشزه تلقی می گرددونفقه به او تعلق نمی گیرد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی