امکان ضبط وثیقه در جرم ضرب و جرح با اسلحه

بنده شاکی خصوصی هستم.از شخصی ک مرا با تفنگ زد.بعد پنج سال آیا سند او ب نفع دولت ظبط میشود.بنده هیچگونه دسترسی ب آن شخص ندارم

13 تیر 1401 26

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
سوال شما کلی هست آیا ب کاربردن اسلحه توسط ایشان باعث ضرب و جرح شما و استحقاق دیه شده است؟پرونده در چه مرحله ای است دادسرا یا دادگاه کیفری؟حکمی یا قراری صادر شده یا نه؟بطور کلی اگر چنانچه اتهام مبنی بر وقوع جرم اثبات شده باشد و منتسب ب ایشان باشد برای متهم قرار تامین صادر میشود ک وثیقه یا وجه الکفاله یا...هست پروسه ضبط وثیقه نیز مقررات خود را دارد اگر قرار تودیع وثیقه صادر شده و برای شما دیه در نظر گرفته شده است با حال شدن دیه محکوم علیه میبایست دیه ظرف مهلت مقرر بپردازد و الا از محل ضبط و فروش وثیقه دیه ب محکوم له یعنی شما تعلق خواهد گرفت همچنین در موارد دیگر نیز امکان ضبط وثیقه در صورت احضار متهم و عدم حضور ایشان توسط بازپرس و با دستور دادستان وجود دارد آنچه محرز هست اینکه رسیدگی با پیگیری شما ادامه خواهد یافت و عدم حضور متهم مانع رسیدگی نخواهد بود در نهایت با احراز جرم و محکومیت اگر حاضر نشود امکان ضبط وثیقه برای وصول دیه و دیگر موارد وجود دارد مگر شما رضایت بدهید ک پرونده مختومه شود یا دادگاه مجرمیت ایشان را محرز نداند
بطور کلی موضوع نیاز ب بررسی بیشتری دارد علی الخصوص اینکه پرونده در چه مرحله ای هست حائر اهمیت است با احدی از متخصصین مشورت نمایید
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی