سهم الارث وراث چقدر هست

یه خانه مسکونی به قیمت هفتصد میلیون تومان بین سه برادر سه خواهر تقسیم شود سهم هرکدام چقدراست

13 تیر 1401 27

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
حسب توضیحات
سهم فرزندان پسر از میزان ترکه مذکور:۱۵۵ میلیون
و ۴۰۰ هزارتومان
سهم فرزندان دختر:۷۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی