عدم رعایت مصلحت صغیر توسط مادر؟

باسلام بنده چند سال پیش خانه پدریم تقسیم ارث شد من با برادرم و مادرم یک خانه خریدیم و مادرم به نام خودش کرد و الان میگه که سهمی نداری و مارو بیرون کرده موقع تقسیم ارث من زیر ۱۸ سال بودم و پول رو ریختن تو کارت خودش ایا راهی هست ؟ ممنون

14 تیر 1401 17

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
قیم در هرحال مکلف ب رعایت مصلحت محجور اعم از صغیر یا....هست و هرگونه تصرفی در اموال غیر منقول متعلق ب صغیر یا سهم الارث و...میبایست ب صلاح و غبطه شخص تحت سرپرستی خود عمل نماید اگر مادر نسبت ب وظایف خود در رعایت صلاح شما بعنوان قیم عمل نکرده است یا بهرطریقی اموالی ک حاصل از فروش سهم الارث شما بوده در جهت مصالح شما ب کار نبسته امکان طرح دعوا بطرفیت ایشان وجود دارد حداقل امری ک برای شما متصور هست این است ک میتوانید وجوه ناشی از معامله سهم الارثتان را از ایشان مطالبه کنید دادخواست خود را مستدلا و با راهنمایی یک متخصص از طریق دفاتر خدمات قضایی ب ثبت برسانید
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی