سوال در خصوص کلاهبرداری از طریق رمالی

سلام از یک رمال شکایت کلاهبرداری ازطریق رمالی کردم ۴عدد قولنامه دست نویس به جهت رمالی ازم گرفته بود ودر قولنامه هاجنبه خرید وفروش قیدشده،اما پولی نگرفتم ازرمال،رمال درآگاهی اعتراف کرد وامضا کرد اعترافاتش رو که من رمال میباشم وبه ایشون (یعنی من)دعا دادم وشغل دیگری بجز رمالی ندارم اما رمال گفت من ۴عدد قولنامه را برای رمالی نگرفتم، وبه این خانم ۲۰ میلیون تومان پول دادم قرضی وخانم ۲۲۰۰متر زمین رو درطی ۴عدد قولنامه ازسال۹۰ تا۹۴ پیشم گِرو گذاشت ومدرکی ندارم که ثابت کنم پول دادم به این خانم الان پرونده دربازپرسیه و1401/1/1شکایت کلاهبرداری ازطریق رمالی کردم از رمال وبازپرس نبود دادیار بجای بازپرس مجدد ازم بازجویی کرد الان من به اعترافات رمال درآگاهی نیاز دارم وکپی میخوام آیا دراین مرحله امکان کپی دادن بهم هست؟برای ۱۴۰۱/۷/۳ وقت نظارت تعیین شده ممنون

14 تیر 1401 24

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی