حقوقی

میخواستم بپرسم مهریه یک خانم بعداز27سال زندگی چگونه حساب میشود آیاازاموال مردچیزی به میرسداگرزن درخواست طلاق بدهدچطور

25 خرداد 1399 88

سلام
مهریه اگر وجه نقد باشد به نرخ روز و بر اساس شاخص تورم محاسبه می شود
و چنانچه طلاق بدون عذر از طرف مرد باشد و شرط تصنیف دارایی در عقد نامه باشد از اموال مرد نصب به زوجه می رسد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی