داوری

سلام .قرار داد مشارکت درساخت داشتیم (سال۹۳باید تکمیل میشد.)که برای اختلافات داور مرضی الطرفین مشخص شده.الان سازنده نیست داور هم آدرسی ازش نداریم چیکار باید کرد؟؟اظهارنامه به داور رو چطور باید فرستاد؟هم داور هم سازنده مجهول المکانن.مرسی

28 خرداد 1399 262

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی