عدم انجام تعهد ومطالبه خسارت

سلام یکی پول گرفته کاری انجام بده نداده حالا جوابم نمیده چیکار کنیم.میتونیم شکایت کنیم ازش و هم پول پروژه و هم ضرر ناشی از دیر کرد رو ازش بگیریم؟؟

29 تیر 1401 26

سلام .امکان پیگیری است اما مفاد قرارداد ششما مهم است اگر درخصوص عدم انجام تعهد یا تاخیر در ان وجه التزام (میزان خسارت)تعیین شده باشد که همان اجرا می گردد اما اگر پیش بینی نشده باشد ابتداباید ضرر راشما ثابت کنید وبعد خسارت را مطالبه نمایید وبدو کارباید الزام ایشانر را به انجام کار از طریق دادگاه دادخواست دهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی