اعتراض به رای بدوی

سلام. در دادگاه بدوی محکوم به پرداخت دیه بابت تصادف منجر به جرح شده ام . برای اعتراض به رای دادگاه بدوی آیا به دفاتر خدمات الکترونیک باید مراجعه کنم ؟؟؟؟ و هزینه دادرسی تجدید نظر را می توانم تقویم کنم و اگر بفرمایید به چه قیمتی می تونم تقویم کنم ازتون ممنون میشم ؟؟؟ تشکر از سایت خوب وکیلوند

08 تیر 1399 171

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی