سرقت ؟؟

سلام بنده چند روز پیش برای عمل پروتز پای مادرم به تبریز رفته بودم و بخاطر اینکه مادرمرا در بیمارستان خصوصیمی خواستم عمل کنمپول نقد در گونی برده بودم به همراه طلاهای مادرم.خواهر و خواهرزاده امکه معتاد است از جریان خبردار شده و به بیمارستان آمدند .مادرمرا بستری کرده و مرا به زور به منزلشان بردند ( خواهرزاده ام معتاد تزریقی است ) خواهرم به من اصرار کردکه ساکپول و طلا جواهر را به او بدهم تا او قایمکند تا از دست پسرش در امان باشد .در همین حال بود که دیدم خواهرم نیز با خوشحالی یک قطعه طلایی را آوردوگفت که اونیز طلا خریده است . گفتممبارکت باشد کیف طلا را به من داد از داخل کیف درآوردم نگاه کردم پسش داده .اونیز دو عدد کیف به من داد در یکی طلاهای مادرم و در دیگری پولها را گذاشتم خیلی در استرس بودم به زور من را در منزلشان نگه داشته بودند در حالی که مادرم بستری بود و قرار بود در همان ساعت به به اتاق عمل ببرند .یکمیلیون تومان به خواهرم دادم وگفتم که من باید جلو اتاق عمل باشم.خدا حافظی کردم وساکهایی که خواهرمداده بود و من پول ومدارکرا در آنها گذاشته بودم برداشته و روانه بیمارستان شدم . دو روز بعد که من در مسافر خانه روبروی بیمارستان بودم دیدم خواهرم آمد وگفت طلایی که به تو نشان دادم الان نیست .گفت تو برداشتی اگه ندهی شکایت میکنم و از اثر انگشت روی کیف و فاکتور که به تو نشان داده بودم تو را محکوم می کنم.من که در فشار و رسیدگیلحظه به لحظه به مادرمبودم حرف اورا جدی نگرفتم در حالی که بعد از یک هفته دیدم ایشان شکایت کرده اند الن بنده خیلی ناراحت و در فشار هستم.بنده نیازیبه پول ندارم.تاجر هستم .با این راه خواهرم میخواهد از من چند ده میلیون تومان پول بکند .خواهش می کنم راهنمائی بفرمائید .خواهرم طلایش را به همراه فاکتور و کیف به من داد و من نگاه کردم بعد پسش دادم الن می گوید که اثر انگشت تو روی آن است و شکایت کرده ام.آیا دادگاه و قاضی به حرف اوگوش می دهد ؟؟؟ آیا تنها اثر انگشت میتواند ملاکی برای رای قاضی باشد . خواهش می کنم دقیق راهنمائی ام بفرمائید . آیا من زندانی می شوم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟آیا قاضی با اتکا به اثر انگشت می تواند بنده را محکوم کند ؟؟ خواهرمکه اثر انگشت را ملاکقرار میدهد من چه بگویم .

11 تیر 1399 265

با سلام اثر انگشت به تنهایی نمی‌تواند دلیل متهم نمودن شخص گردد و درصورت وجود ادله دیگر می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد اثرانگشت تنها اماره قضایی می باشد نه دلیل. درصورت نیاز به وکیل میتوانید به آدرس موسسه درسایت یا با شماره تلفن 09128432614 تماس حاصل فرمایید. موفق باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی