انحصار وراثت

من وصیت نامه محضری دارم از پدرم اختیار 1/3از مالش ما 4برادر 2خواهر ومادرم هستیم یکی از خواهرها مدارکش را نمیدهد تا انحصار وراثت کنیم چکار کنم متشکرم

12 تیر 1399 53

سلام
کاربر محترم برای گواهی حصر و راثت نیاز قطعی به ارایه شناسنامه نیست در دادخواست اسامی ورثه را قید و در شرح اعلامی کنید که ورثه از ارایه مدارک خوداری می کند در این حالت از ثبت احوال استعلام اخذ و سپس رای صادر خواهد شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی