رای دیوان عدالت اداری؟

سلام وعرض ادب.اگر دیوان عدالت اداری بابت بازگشت به کار کارگر طبق قراردادکاریکساله مدت معین رای هیات حل اختلاف کار رونقض کنه وبه شعبه همعرض حل اختلاف کار ارجاع بده ایاهیات حل اختلاف همعرض میتونه به نقض دیوان اصلا توجهی نکنه ورای هیات حل اختلاف قبلی رومجددا تائیدکنه؟(مگرقانون نیست که تمامی ادارات دولتی بایدبه دستورات ونقض رای ازسوی دیوان توجه کنند؟)

16 تیر 1399 109

عرض سلام
در ارجاع به شعبه هم عرض ،شعبه ايرادات و نواقص را برابر نظر ديوان عدالت برطرف نموده و در نهايت راي را مجددا و طبق نظر خود صادر ميكند ،چنانچه به راي شعبه اعتراض شد و در ديوان مطرح گرديد در اين صورت و به طور كلي در صورتي كه راي هاي متفاوتي در موضوعات مختلف صادر گردد شعبه ديوان عدالت راي صادر ميكند كه اين راي براي تمامي شعبات لازم الاتباع ميباشد و قطعي ست .
مويد باشيد
سميعي

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی