سوختن بوسیله لیزر

دیه و شکایت در خصوص سوختگی لیزر به چه صورت است ؟

19 تیر 1399 697

با سلام خدمت شما طبق ماده 495 و 496 و 497 قانون مجازات اسلامی هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر این که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشده باشد و همچنین لازم به ذکر است میزان دیه مشخص نمی شود و به آن ارش تعلق می گیرد و میزان آن را دادگاه با توجه به نظریه پزشکی قانونی و توافق طرفین مشخص می کند .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی