سوال در خصوص طلاق به درخواست زوجه

یک ماه ازدواج کردیم من متادون میخورم روزی یه ده و خانومم مشکل نداره ولی اون فکر میکنه چیزه دیگه مصرف می‌کنم آیا میتونه برا طلاق اقدام کنه و در طول اقدام باید تو خونه خودمون زندگی کنه یا میتونه بره خونه مادرش در ضمن قبل ازدواج هم ب من نگفته پرده نداره ممنون

15 مرداد 1401 11

سلام زن برای طلاق نیاز به دلیل محکمه پسند چون ترک انفاق یا اعتیاد غیر قابل تحمل یافساد اخلاقی زوج و.... دارد .
می‌تواند به خانه مادر برود در این صورت ناشزه می‌شود و پس طی مراحل قانونی شما میتوانید نسبت به ازدواج مجدد و قطع نفقه ایشان اقدام کنید ‌
جهت فریب در ازدواج میتوانید تدلیس در نکاح شکایت و نکاح را فسخ کنید در صورت اثبات مهدیه به ایشان تعلق نمی‌گیرد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی