سوال در خصوص اثبات حجر پدر

با سلام ... ملکی در زمان حیات موروث که دچار بیماری بوده به یکی از فرزندان واگذار میشه و وجه معامله هم توسط خریدار که فرزند بزرگ خانواده بوده پرداخت میشه ... هنگام تنظیم قولنامه هم وراث زیر قولنانه رو به عنوان شاهد امضا کرده و سلامت عقلی پدرشون رو تایید میکنن به غیر از یک نفر .... الان اون یک نفر ادعای محجور بودن موروث رو داره در حالیکه از تمام ماجرا هنگام معامله با خبر بوده و بعد از گذشت ۱۵ سال چنین ادعایی داره و جالب تر اینکه بعد از این معامله یک ملک دیگه توسط موروث فروخته میشه و همین شخصی که الان ادعای حجر پدرش رو در زمان حیات داره در اون معامله زیر قولنامه رو امضا کرده و این خودش یک نوع تناقضه

21 مرداد 1401 7

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی