سوال در خصوص نخوه تقسیم ارث

سلام خستخ نباشید ما نامه تقسیم ارث گرفتیم ۱/۶ب پدر متوفی و یک دوم ب دختر متوفی مبلغ صدو پونزده میلیون چقدر میشه چجوری تقسیم میشه میشه لطف کنید بگید

21 مرداد 1401 10

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی