سوال در خصوص ضمانت چك

سلام من بدون هیچ قصد ونیتی بالای امضا پشت چک کلمه ضامن نوشتم وهیچ اقدامی هم نکردم آیا این کار جرم هستش

24 مرداد 1401 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی