دریافت نیم عشر دولتی

یک حکمی برام اومده به مبلغ ۳۷۱۰۰۰۰تومان از بابت اصل خواسته و به مبلغ ۱۹۱۰۰۰تومان بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ ۵/۲/۹۸ ونیم عشردولتی برابر با تعرفه قانونی.... من این مبلغ رو باید پرداخت کنم موضوع حل میشه یا نه بیشتر این میشه اگه میشه چقدر در میاد لطفا اگه میشه راهنمایی کنید ممنون میشم

13 مرداد 1399 15

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی