سوال در خصوص تاخیر تادیه

با سلام من سال ۹۵ماشین خریدم ماشین سرقتی بود و من بی اطلاع.تعویض پلاک کردم بعد دوسال فروختم به یکی و او اقا هم فروخت به شخص دیگر...نفر اخر بی ماشین ماند از نفری که ماشین خرید شکایت کرد در سال۹۷....واون اقا ازمن شکایت کرد سال۱۴۰۰...من با تاخییر تادییه ۹۰تومن محکوم شدم واعسار بستم و دو ماهه دارم میدم..اون اقا که ازش شکایت شد ۲۰۰تومن جریمه شد با تاخییر تادییه و پرونده من بسته شد...این اقا دوباره ازم شکایت کرد و خسارت تاخییر تادیه ای رو که محکوم شد رو از من میخواد ایا این امر شدنیه؟

25 مرداد 1401 14

با سلام شما میتوانبد دفاع نمایید عدم پرداخت و تعلق خسارت تاخیر تادیه له علت کاهلی و تقصیر پرداخت کننده بوده و شما تقصیری جهت پرداخت ندارید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی