پرداخت مهریه توسط زوج بعد هز فوت زوجه

اگر همسر فوت کنه شوهر مهریه باید بده وچه مقدار از مهریه باید پرداخت کنه

26 مرداد 1401 9

بااحترام
کاربر محترم بله باید مهریه پرداخت نمایید اما نسبت به سهم الارث وراث مثلا پدر و مادر و فرزند نسبت به سهم تلارث خود سهم خواهند برد و زوج نیز سهیم میباشد که نسبت به انچه سهم دارد کسر میشود

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی