وصیت نامه دست نویس بدون شاهد ارزش حقوقی دارد ؟

درود بر شما ایا وصیت دست نویس بدون شاهد ارزش داره البته بتاریخ حدودا ۱۸ سال پیش سپاسگذارم

24 مرداد 1399 593

سلام وصیت نامه عادی باید از طریق دادگاه مورد تنفیذ قرار بگیرد و هر وصیتنامه ای با توجه به نوع تنظیم شرایط خودش را دارد. اگر وصیت نامه رو مشاهده کنم بهتر میتوانم راهنمایی کنم

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی