وصیت نامه دست نویس بدون شاهد ارزش حقوقی دارد ؟

درود بر شما ایا وصیت دست نویس بدون شاهد ارزش داره البته بتاریخ حدودا ۱۸ سال پیش سپاسگذارم

24 مرداد 1399 159
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی