آیا ذکر نام مدیر عامل در قرار داد های حقوقی شرکت ها الزامی است یا ذکر شریک صاحب امضا کفایت میکند؟

سلام وقت بخیر ذکر نام مدیر عامل در قرار داد های حقوقی شرکت ها الزامی است یا ذکر شریک صاحب امضا کفایت میکند

30 مرداد 1399 81

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی