خرید ملک

بنده یک ملکی را معامله کردم که بعد از مدتی متوجه شدم قیمت آن ملک را دوبرابر به بنده فروختن و ملک معایبی داشته که نگفتند. اما چون ملک را دیده و معامله کردم می گویند فقط فسخ معامله وجود دارد و اینکه شاید فرد را مقداری جریمه کنند. سوالم اینه که آیا اگر ملک را بفروشم می توانم آن جریمه را بگیرم؟ چون اگر فسخ بشه بنده یکبار که ضرر کردم و ملک را دوبرابر خریدم و اگر پول زمان معامله بهم داده بشه این پول دیگر ارزشی نداره ضرر در ضرر هست. قانون حقوقی ما راهی برای گرفتن حقمان نداره؟؟؟؟

12 شهریور 1399 81

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی