خواهان (شاکی ) احیای حق وجه نقد

سلام. من خواهان یه‌ پرونده که خوانده ازم بیست تومان پول گرفته و کارت به کارت یا انتقال وجه به حسابش مدارک هست و علاوه بر ان دوشاهد ارایه دادم. خوانده قسم ناحق خورده که من طلب را بهشت برگرندوندم و هیچ شاهدی هم نیاورد. و احتمال با نفوذی که بر روی قاضی داشتن رای به بطلان دعوی بنده دادن و برام جای خیلی تعجب و تاسف بود. کی جوابگو هستش اینهمه نامردی و ناحقی میشه فساد تا کجا‌ و کی

21 شهریور 1399 221

سلام
کاربر محترم سوگند خوانده جایی است که هیچ دلیلی شما علیه وی ندارید و اینجا که ادعا پرداخت می کند باید با دلیل ثابت کند صرف سوگند قاطع دعوی نیست در شرایط مذکور به رای اعتراض کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی