آیا پرداخت دیون مادرم که فوت شده بر عهده وراث میباشد؟

با سلام. مادرم بتازگی فوت کرده و مبالغ مختلفی به اشخاصی بدهکار بودند. سوال این هست که آیا پرداخت دیون نامبرده بر عهده وراث میباشد؟ سوال بعدی این هست که یکی از طلبکارها دو‌فقره چک از مادرم در دست دارند که تقاضای وصول مبلغ رو مینمایند. با مراجعه به ته چک‌ها مشخص شد که این طلبکار، چک ها را سفید امضا دریافت کرده و مبلغ دلخواه خود را اضافه نموده. اما در ته چک مبلغی بسیار کمتر ثبت شده. آیا وراث میتوانند در این مورد عنوان اتهامی و شکایت کیفری علیه طلبکار ثبت کنند؟ با تشکر

01 مهر 1399 130

سلام چنانچه برای مرحوم مال و اموالی به عنوان ترکه وجود داشته باشد ابتدا باید دیون متوفی پرداخت و سپس بین ورثه تقسیم ارث انجام گردد. در خصوص چکها نیز چنانچه به صورت سفید امضا باشد ورثه می توانند طرح شکایت نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی