;
آیا از پزشکی که در تشخیص مریضی دچار اشتباه شده باشه میشه شکایت کرد؟

سلام،آیا از پزشکی که در تشخیص مریضی دچار اشتباه شده باشه میشه شکایت کرد؟

02 آذر 1399 137

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی