سند زدن خانه به نام همسر

سلام. من تصمیم دارم منزل مسکونی را به تام خانومم بزنم. با چه شرایطی این اتفاق بیافتد که بعدا نتواند ادعا کند چون منزل به نام زن است و مرد منزل مسکونی تهیه نکرده است، از مرد به دلیل عدم تهیه مسکن شکایت کند؟ یکی از همکاران فرمودند که شرط ضمن عقد بگذارید . الان حدود یک سال هست که عقد کردیم که الان دیگه نمیشه شرطضمنذعقد گذاشت.آیا راه دیگری هست ؟

10 آذر 1399 634

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی