معامله فضولی-بطلان معامله

سلام ، شخصی قطعه زمینی را در سال ۵۷ بدون داشتن وکالت از مالک زمین به صورت فضولی واگذار کرده است ، در سال ۵۸ مالک زمین ملک مذکور را به شخص دیگری فروخته است و عملا معامله فضولی را رد کرده است ، چندین سال بعد در دهه ۶۰ شخص فضول به وراث مالک زمین مراجعه می کند و وراث هم که نمی دانستند مورث شان زمین مذکور را واگذار کرده است سهوا معامله فضولی را تنفیذ می کنند ، در حال حاضر بعد از سی سال شخصی که زمین مذکور را به صورت فضولی خریده بوده است مدعی جبران خسارت شده است . سوالی که ازخدمت شما داشتم از لحاظ حقوقی چه اتفاقی برای وراث می افتد ؟ آیا وراث باید به نرخ روز جبران خسارت کنند ؟؟ممنون

02 اسفند 1399 183

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی