اخذ کد رهگیری بعد از فسخ شفاهی و اخذ اجازه از طرفین معامله ممکنه؟

سلام با عرض معذرت بدلیل کامل نپرسیدن سئوال در توئیت قبلی که عرض نمودم آیا آژانس املاک میتواند بدون اجازه وبا امضا مبایعه نامه کاغذی کد رهگیری الکترونیکی دریافت نماید که فرمودید بله.اما این بعد از 40 روز و بعد از فسخ شفاهی مبایعنامه با حضور خود ایشان و خریدار بوده و حتی مبلغ اولیه قرارداد در حدود هفتاد درصد آن به لحظه پرداخت گردیده. اما چون متوجه شدند که ملک بسیار ارزنده هست با همدستی آژانس و خریدار و بعد از چهل روز و بعد از فسخ شفاهی و با حضور حتی شاهد این اقدام انجام گردیده. ممنون میشوم پاسخ را بفرمائید.بسیار متشکرم

08 اسفند 1399 153

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی