استعلام برای اینکه محکومیت مالی متشاکی عنهم در شهر دیگر است چگونه امکان پذیر است؟

سلام . مشتکی عنهم بابت 20 میلیون تومان در شهرستان محکوم شده است حال شورا شاکی یعنی اینجانب که ساکن تهرانم من را خواسته تا به من استعلام بدهد که ببرم بانک و اداره های دیگه که اگر محکوم علیه مالی داشته باشه آشکار بشه و توقیف بکنن حال راه اینجانب خیلی دوره آیا من این استعلام رو می توانم در این تهران انجام بدم با تشکر .

17 اسفند 1399 157

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی