اعتبار تاریخ در قرار دادهای عادی نسبت به ثالث چگونه است ؟

سلام بنده اواخر سال ۹۶ یه آپارتمان که سندش اماده نبود از فروشنده ,( آقای خانی) که شمه کلاه برداری نیز داره خریدم ویک قطعه چک از بابت تنظیم سند به ایشون دادم توضیح اینکه هم روی چک و هم در مبایعه نامه نوشتم که چک از بابت تنظیم سند میباشد سپس خانمی همین ملک رو دو ماه بعد از خرید من که بنده داخلش سکونت دارم دوباره طی قولنامه دستی که بینشون نوشته شده بود و تاریخ معاملشون دو ماه بعد از تاریخ معامله بنده هستش به آقای خانی میفروشد و خانی نیز چک بنده رو به ایشان میدهندو تو قولنامه شرط میکنند که اگه چک برگشت بخورد معامله بینشون فسخ خواهد شد لذا با توجه به اینکه حساب چک بنده به علت عدم تنظیم سند پول نداشت چک توسط خانم برگشت زده شد و بعد از چند ماه با شکایت خانم از دادگاه شورای حل اختلاف علیه خانی ، تایید فسخ معامله رو از دادگاه شورای حل اختلاف گرفته وسپس بعد از ۸ ماه که ارزش ملک نیز ۱۰ برابر شده خانم دوباره دادخواست شکایت از خانی و بنده رو از دادگاه میکند و در دادخواستش ادعا میکند که آپارتمان رو به خانی فروخته و سپس ایشون نیز ملک رو به بنده منتقل نمودن و چون چک برگشت زده شده درنتیجه بر اساس توافق کتبی بینشون معامله فسخ و در نتیجه ملک خودش رو که بنده درانجا سکونت دارم از خانی میخواد واز بنده هم تخلیه ملک و رفع تصرف عدوانی رو میخواد سپس دادگاه رای داد با توجه به اینکه تاریخ فروش ملک به خانی توسط خانم بعد از تاریخ معامله بنده بوده در نتیجه خانم مال غیر رو انتقال داده در نتیجه معامله فضولی هستش و دادگاه رد دعوی اعلام کرد وسپس دوباره خانم به رای دادگاه اعتراض نمود ولی باز نتیجه نگرفت توضیح اینکه خانی تو دادگاه ابراز شفاهی کرد که این قولنامه بین خودش و خانم صوری نوشته شده واز بابت ربا هستش الان همان خانم بعد ۸ ماه دوباره طرح شکایت کرده و اینباریک مبایعه نامه املاک تو دادخواستش گذاشته و مدعی شده که ملک رو دو ماه قبل از بنده از خانی گرفته بوده و سپس زمانی که ملک رو طبق مبایعه نامه عادی که تاریخ مبایعه نامشون نیز دو ماه بعد از معامله بنده بوده دوباره به خانی فروخته و در آن زمان متوجه نبوده که خانی ملک رو به بنده منتقل نموده در نتیجه از ایشون به عنوان انتقال مال غیر به صورت حقوقی شکایت کرده و از بنده نیز تخلیه ملک و رفع تصرف عدوانی رو خواسته توضیح اینکه ظاهرا همین خانم قبلا از خانی شکایت کیفری مبنی بر انتقال مال غیرنیز کرده بوده ولی رفته کتبا رضایت داده این خانوم ربا خوار هستش وفکر کنم با توجه به افزایش ۱۰ برابری ملک وسوسه شده و احتمالا با فروشنده تبانی کرده تا ملک رو از دستم دربیارن و سپس مابین خودشون تقسیم کنن بنده سه سال اونجا سکونت دارم چطور طبق ادعاش دو ماه قبل از من خریده و نمیدونه که بنده سه سال هستش تو ملکش سکونت دارم مگه چنین چیزی امکان داره و توضیح اینکه مبایعه نامه بنده دارای کد رهگیری میباشد و از فروشنده نیز قبلا شکایت الزام به تنظیم سند و برگرداندن چک رو کرده بودم که بنا به اشتباه بودن طرح دعوی بنده هنوز نتیجه ای نگرفتم با تشکر فراوان

02 فروردین 1400 193

سلام
کاربر محترم همانطور که در مشاوره تلفنی بیان شد طرح دعوی خانم مدعی به طرفیت سازنده ( فروشنده) با استناد به مبایعه نامه فی مابین آنها با توجه به صدور رای حقوقی قبلی به نفع شما تاریخ قرار داد ایشان برفرض صحت صرفا بین آنها معتبر و قابلیت استناد به ثالث‌ها (شما )ندارد فلذا در دفاع دعوی مطرح شده حاضر با استناد موارد فوق دفاع نمایید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی