ایا ضمانت زندانی برای مرخصی مشمول مرور زمان می شود ؟

ایا زندانیه مواد مخدر که به مرخصی امده بر نگشته الان هفت سال از ان زمان میگزرد ایا میشه رفت اون پول که برا ضمانت گزاشتم پس بگیرم یعنی بکشهدیدی زمان شامل حالش میشود

01 اردیبهشت 1400 192

سلام
کاربر محترم ضمانت زندانی برای اعطای مرخصی در صورت عدم مراجعه زندانی مشمول مرور زمان نمیشه و خاصه اینکه زندانی غیبت از زندان هم داشته در این حالت وجه ضمان یا سند ضمانتی قابل استرداد نیست مگر شما زندانی را به زندان معرفی نمایید در آن صورت وجه ضمانت یا سند آزاد می شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی