نحوه عضو گیری جدید در تعاونی ها چگونه است ؟؟

سلام شرکت تعاونی مصرف بجای انتشاراطلاعیه عضوگیری جدید در روزنامه اطلاعات ، با انتشار اطلاعیه ۹/۶/ ۹۳و فاقد شماره اندیکاتور عضوگیری نموده . این شیوه موجب شده تا تعدادی از بازنشستگان سازمان در شهرستان ها بی خبر بمانندو نتوانند عضو شوند و حق مادی و معنوی آنها تضییع شود .هم اینک که مطلع شده اند به این پنهان کاری و مانع تراشی معترض و خواهان عضویت ازهمان تاریخ ۱۳۹۳ و احقاق حقوق خود هستند ، لطفا راهنمایی فرمایید چگونه و به کجا شکایت نماییم تا از حق خو دفاع و به نتیجه مطلوب یعنی عصویت از ۱۳۹۳ در تعاونی مصرف برسیم. ممنونم

01 اردیبهشت 1400 106

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی